Lege oharra


Legezko Abisua eta Datuak Babestea

I.- Webgunearen jabetza

Webgune hau RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L.rena da, B95940474 IFKduna, eta egoitza duena, Zurbao auzoa, 10, Gatika, 48110 , Bizkaia

II.-Helburua

Baldintza Orokor hauek (¨Baldintza Orokorrak¨) arautzen dute edozeinek (¨Erabiltzailea¨) izan dezakeen sarbidea eta erabilera webgunea osatzen duten orrialdeetan http://www.residenciabizia.com (¨web-orrialdea¨) RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L.rena dena, eta bertan dauden zerbitzuak eta edukiak.

III.- Erabiltzaileak

RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L.ko webgunearen sarbideak eta/edo erabilerak egiten duenari erabiltzaile izaera ematen dio, une horretatik erabat onartuz eta argi eta garbi, baldintza orokor hauek, eta baldintza partikularrak, hala badagokio, baldintza orokorrak osatzen, aldatzen edo ordezkatzen dituztenak, webgunearen zerbitzu eta eduki zehatz batzuen inguruan.

IV.- Webgunearen erabilera, bere zerbitzuak eta edukiak

Erabiltzailea web-orrialdean sartzen da bere erantzukizunpean. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunea, bere zerbitzuak eta edukiak erabiltzeko indarrean dagoen legeria, fede ona eta orokorrean onartutako erabilerak eta ordena publikoa urratu gabe. Era berean, debekatuta dago webgunea legez kontra erabiltzea edo RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L. rako edo bitartekoentzat kaltegarriak diren helburuekin erabiltzea, edo, edozein modutan, kalterik sor badezakete edo webgunea zuzen funtzionatzea eragotzi badezakete.
 Edukiei dagokienez (informazioak, testuak, grafikoak, soinu-artxiboak eta/edo irudi-artxiboak, argazkiak, diseinuak, eta abar) debekatzen da: Erreproduzitzea, banatzea edo aldatzea, bere legezko jabeen baimena izan ezean edo legez baimenduta egon ezean. RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L.ko eskubideen edozein urraketa edo legezko jabeek eskubide horiek urratzea. Erabiltzea edozein merkataritza- edo publizitate-helburuetarako, hertsiki baimenduta daudenen desberdinak direnak. Webguneko edukiak lortzeko edozein saiakera, erabiltzailearen esku jartzen diren eta sarean normalean erabiltzen direnen bestelako edozein bitartekoren bidez, RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L. webguneari kalterik ez badiote sortzen.

V.- Aldebakarreko aldaketa

RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L. erreserbatzen du, edozein unetan eta aurretik abisatu behar gabe, edukiak eta zerbitzuak, Baldintza Orokorrak, eta orokorrean, web-orrialdeko diseinua eta konfigurazioa osatzen duten elementuak aldatzeko edo eguneratzeko ahalmena.

VI.- Hiperloturak

www.biharko.org web-orrialdeek beste edukietarako loturak eman ditzakete, bitartekoenak direnak. Loturen helburu bakarra da ERABILTZAILEARI ematea informazioa osatzeko aukera lotura horien bidez. RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L.k ez ditu bere gain hartzen ERABILTZAILERA desbidera daitezkeen emaitzak, lotura horietan sartzeko. Erabiltzaile batek edo bitartekoren batek ikusiko balu lotura hauek legeen, moralaren edo ordena publikoaren kontra doazela edo indarkeria edo bazterkeria susta dezaketela, sexuagatiko, ideologiagatiko, erlijioagatiko edo arrazagatiko arrazoiengatik, eskatzen dizugu gu jakinaren gainean jartzea, info@residenciabizia.com helbidearen bidez.

VII. Bermeak eta erantzukizunak baztertzea

RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L. ez du bermerik ematen ezta erantzukizunik bere gain hartzen ere, sor litezkeen edozein kalteren inguruan: Webgunea eta/edo bere zerbitzuak edo edukiak erabilgarri ez izatea, mantentzerik ez izatea eta funtzionamendu eraginkorrik ez izatea. Webgunearen eta/edo zerbitzuen edo edukien erabilgarritasunik, egokitzapenik edo baliozkotasunik eza, erabiltzaileen beharrak, jarduerak edo emaitza zehatzak edo itxaropenak betetzeko. Birusak, programa gaiztoak edo kaltegarriak egotea edukietan. Erabiltzaileek edukiak jasotzea, lortzea, biltegiratzea, hedatzea edo helaraztea. Erabiltzaileek webgunearen, bere zerbitzuen edo edukien Baldintza Orokorren, fede onaren, eta orokorrean onartutako erabileren eta ordena publikoaren aurka erabiltzea. Bitartekoek emandako eta webgunearen erabiltzaileen esku jarritako zerbitzuek zilegitasun, kalitate, fideragarritasun eta erabilgarritasun falta izatea. Bitartekoek euren betebeharrak edo konpromisoak ez betetzea erabiltzaileei emandako zerbitzuei dagokienez webgunearen bidez.

VIII. Iraupena

Webgunearen zerbitzua ematearen eta zerbitzuen iraupena mugagabea da. Aurrekoari kalterik egin gabe, erreserbatzen da, webgunearen zerbitzua edo webgunea osatzen duten edozein zerbitzu eteteko, geldiarazteko edo amaitzeko eskubidea, hirugarren baldintzan jasotzen diren baldintza berdinetan.

IX. Jabetza intelektuala eta industriala

Webgunearen eduki guztiak, hauek izanda testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, linkak eta bestelako ikus-entzunezko edo entzutezko edukiak, eta euren diseinu grafikoa eta iturri-kodeak (aurrerantzean ¨Edukiak¨), RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L.renak edo bitartekoenak dira, erabiltzaileak ustiatzeko eskubiderik ez izanik, indarrean dagoen legeriak aitortutakoak jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren arloan, webgunea erabiltzeko beharrezkoak direnak salbu. Markak, merkataritza-izenak edo zeinu bereizgarriak RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L.renak edo bitartekoenak dira, baina horrek ez du esan nahi webgunera sartzeak aipatutako marken, merkataritza-izenen eta/edo zeinu bereizgarrien gaineko eskubiderik ematen duenik.

X. Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak urratzea jakinaraztea

Jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak babesteko, edozein erabiltzailek edo bitartekok uste badu bere eskubideak urratu direla, webgunean eduki zehatz bat sartzeagatik, gertaera hau RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L.ri jakinarazi beharko dio, adieraziz: Ustez urratutako eskubideen jabea den interesdunaren datu pertsonalak. Erreklamazioa bitartekoren batek aurkezten badu, interesduna ez dena, adierazi beharko du noren ordez jarduten duen. Jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren eskubideek babestutako edukiak eta webgunean duten kokapena adieraziz. Aipatutako jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren eskubideak egiaztatzea. dierazpen bat egitea non interesdunak erantzukizuna bere gain hartzen duen jakinarazpenean emandako informazioen egiazkotasunaren gainean. Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideen legezkotasuna, bitartekoek emandako edukiei dagozkienak, bitartekoen erantzukizunpekoak dira.

XI. Datu pertsonalak babestea

RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L.k bere gain hartzen ditu indarrean dauden legezko araudian ezarritako betebeharrak datu pertsonalak babestearen arloan eta bereziki aipatutako araudian datu pertsonalak babesteko ezarritako segurtasun-mailak bermatzeko konpromisoa, horretarako ezarriz beharrezko neurri teknikoak eta antolatzaileak, galera, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe sartzea eta bestelako arriskuak ekiditeko. Era berean, RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L.k bere burua derrigortzen du sekretuaren beharra betetzera, bere jabetzakoak diren fitxategietan dauden edukiei dagokienez, eta behar bezala jakinarazi zaizkionak Datuak Babesteko Espainiako Agentziari. Datuak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan agindutakoaren arabera, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datu pertsonalak korreo elektronikoaren eta/edo webgunean dauden inprimakiak betez, RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L.rena den fitxategi batean sartuko direla. Barrio Zurbao, 10, Gatika, 48110 , Bizkaia , zuk gurekin duzun merkataritza-harremana edo bestelako harremana kudeatzeko, eta zuk horretarako onespena ematen duzu. Zuk Lege honetan aitortutako sartzeko, konpontzeko, baliogabetzeko edo aurka egiteko eskubidea daukazu, RESIDENCIA BIZIA 2018 S.L.ri idatzia bidaliz, adierazitako helbidera.

XI. Aplikagarria den legeria eta jurisdikzioa

Baldintza Orokor hauek legeri espainiarrarengatik gidatuko dira.